Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 07:30 - 15:05

Centrala: +48 (85) 740-85-40

POZNPT 2014-2018 – Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

8 lipca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła nowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018, którego celem jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim poprzez:

 • zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie,
 • zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej,
 • tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania używania tytoniu w Polsce,
 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży,
 • zmianę postaw wobec palenia tytoniu, zmierzającą w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie,
 • zwiększenie liczby osób rzucających palenie.

 

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako instytucji działającej w obszarze zdrowia publicznego, określona została w dokumencie w zadaniu 2: „Skuteczna ochrona przed dymem tytoniowym” i zadaniu 4: „Informowanie i ostrzeganie o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu”.

 

Realizacja profilaktyki tytoniowej  odbywa się zatem poprzez:

 1. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych poprzedzających i towarzyszących wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych w zakresie stref wolnych od dymu tytoniowego.

2. Mobilizowanie środowisk lokalnych (miasta, powiaty, gminy) do realizacji własnych projektów mających na celu tworzenie przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.

3. Systematyczną i skuteczną egzekucję przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

4. Organizowanie ogólnokrajowych kampanii społecznych, w tym:

a)    Światowego Dnia bez Tytoniu– kampanii społecznej skierowanej do ogółu społeczeństwa, której hasło ogłaszane jest przez Światową Organizację Zdrowia,

b)    Światowego Dnia Rzucania Palenia – kampanii społecznej skierowanej do osób palących.

5. Organizowanie konferencji (w tym prasowych), narad, szkoleń.

6. Prowadzenie działań edukacyjnych i programów ukazujących źródła i istotę zagrożeń związanych z inhalacją dymu tytoniowego, skierowanych do różnych grup docelowych (w szczególności do dzieci i młodzieży).

7. Wydawanie i dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych na potrzeby realizacji działań informacyjno-edukacyjnych.

 

W celu zintegrowania organów władzy, instytucji, organizacji i innych podmiotów w działaniach na rzecz zmniejszenia konsumpcji tytoniu oraz zwiększenia skuteczności ochrony mieszkańców województwa podlaskiego przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku przedłużył oraz rozszerzył działającą dotychczas koalicję antytytoniową, powołując Podlaski Wojewódzki Zespół ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018. Wolę wspólnych działań na rzecz zdrowia ludności regionu wyraziło 18 podmiotów:

 

   1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
   2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
   3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
   4. Białostockie Centrum Onkologii
   5. Izba Celna w Białymstoku
   6. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
   7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
   8. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku
   9. Polskie Radio Białystok
   10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
   11. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Białystok
   12. ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
   13. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii
   14. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Płuc
   15. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
   16. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
   17. Kuratorium Oświaty w Białymstoku
   18. Urząd Miejski w Białymstoku

 

Podpisanie porozumienia w sprawie ustanowienia koalicji antytytoniowej odbyło się 20 listopada 2014 roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij