Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 07:30 - 15:05

Centrala: +48 (85) 740-85-40

Honorowy patronat

Regulamin obejmowania działań prozdrowotnych honorowym patronatem Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

 

 1. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku obejmuje honorowym patronatem wyłącznie przedsięwzięcia mające na celu promowanie prozdrowotnych zachowań oraz służące profilaktyce zdrowotnej.
 2. O patronat honorowy mogą ubiegać się placówki oświatowe, jednostki służby zdrowia, instytucje i organizacje związane ze zdrowiem publicznym.
 3. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie udziela honorowego patronatu inicjatywom mającym charakter komercyjny lub służącym promowaniu konkretnych firm lub produktów.
 4. Z prośbą o patronat występuje organizator działań składając do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wniosek oraz regulamin lub program przedsięwzięcia.
 5. Wniosek wraz z załącznikiem powinien zostać złożony nie później niż 28 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzię Wniosek złożony po tym terminie może nie być rozpatrywany.
 6. Formularz wniosku.
 7. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji formularz wraz z załącznikami można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej osobiście, lub przesyłając jedną z wybranych form korespondencji:
  • pocztą na adres:
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
   ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@wsse.bialystok.pl
  • faxem: (085) 740-48-99
 8. O decyzji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku organizator informowany jest pisemnie. Odmowa udzielenia honorowego patronatu jest ostateczna.
 9. Organizator może wykorzystać informację o przyznanym patronacie dopiero po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
 10. Objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
 11. Organizator umieszcza informację o uzyskanym patronacie na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Honorowy Patronat

Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

cropped-logo_500x500.png

Wzór informacji w wersji elektronicznej dostępny jest wraz z wnioskiem na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

 1. W szczególnych przypadkach Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku może unieważnić swoją decyzję o przyznaniu honorowego patronatu, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. W przypadku zmiany formuły realizowanego przedsięwzięcia, jego organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij