Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy

W ostatnim okresie sprawozdawczym tj. 23-29.02.2016 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 187 092 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne[1]. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 69,46 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 12% spadek w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (okres 16-22.02.2016 r.). W przypadkach zachorowań, które były diagnozowane laboratoryjnie w […]