Choroby zakaźne

W ostatnich kilkudziesięciu latach sytuacja epidemiologiczna niektórych chorób zakaźnych, zwłaszcza takich jak malaria, dur plamisty, błonica, poliomyelitis, a także dur brzuszny, krztusiec uległa w Polsce zasadniczej poprawie. Zachorowania na malarię, dur plamisty, błonicę, czy poliomyelitis uległy niemal całkowitej likwidacji. Epidemie innych są rzadko obserwowane, a zachorowania są sporadycznie rozpoznawane i […]