Badania i pomiary w zakresie higieny radiacyjnej

Aparaty rentgenowskie: Testy specjalistyczne kontroli jakości aparatów rentgenowskich w zakresie: stomatologia, radiografia ogólna, fluoroskopia i mammografia. Celem badania jest ocena właściwości fizycznych aparatów rentgenowskich stosowanych w zastosowaniach medycznych. Badanie polega na wykonaniu testów specjalistycznych i odniesieniu ich do kryterium zamieszczonych w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 […]