Badania żywności/paszy genetycznie modyfikowanej

Żywność/pasza GMO (genetycznie modyfikowany organizm) to żywność/pasza zawierająca składniki, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że mogły zostać zmodyfikowane genetycznie. Żywność / pasza modyfikowana genetycznie budzi wiele kontrowersji. Najwięcej obaw budzą potencjalnie możliwe zagrożenia dla zdrowia człowieka. Jednak do tej pory żadne badania nie wykazały w sposób jednoznaczny niekorzystnego wpływu […]