Start Programy prozdrowotne Profilaktyka tytoniowa
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Mantur   
środa, 28 stycznia 2015 07:52

8 lipca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła nowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018, którego celem jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim poprzez:

 • zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie,
 • zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej,
 • tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania używania tytoniu w Polsce,
 • zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży,
 • zmianę postaw wobec palenia tytoniu, zmierzającą w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie,
 • zwiększenie liczby osób rzucających palenie.

 

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako instytucji działającej w obszarze zdrowia publicznego, określona została w dokumencie w zadaniu 2: „Skuteczna ochrona przed dymem tytoniowym” i zadaniu 4: „Informowanie i ostrzeganie o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu”.

 

Realizacja profilaktyki tytoniowej  odbywa się zatem poprzez:

1. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych poprzedzających i towarzyszących wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych w zakresie stref wolnych od dymu tytoniowego.

2. Mobilizowanie środowisk lokalnych (miasta, powiaty, gminy) do realizacji własnych projektów mających na celu tworzenie przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.

3. Systematyczną i skuteczną egzekucję przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

4. Organizowanie ogólnokrajowych kampanii społecznych, w tym:

a)    Światowego Dnia bez Tytoniu– kampanii społecznej skierowanej do ogółu społeczeństwa, której hasło ogłaszane jest przez Światową Organizację Zdrowia,

b)    Światowego Dnia Rzucania Palenia – kampanii społecznej skierowanej do osób palących.

5. Organizowanie konferencji (w tym prasowych), narad, szkoleń.

6.Prowadzenie działań edukacyjnych i programów ukazujących źródła i istotę zagrożeń związanych z inhalacją dymu tytoniowego, skierowanych do różnych grup docelowych (w szczególności do dzieci i młodzieży).

7. Wydawanie i dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych na potrzeby realizacji działań informacyjno-edukacyjnych.

 

W celu zintegrowania organów władzy, instytucji, organizacji i innych podmiotów w działaniach na rzecz zmniejszenia konsumpcji tytoniu oraz zwiększenia skuteczności ochrony mieszkańców województwa podlaskiego przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku przedłużył oraz rozszerzył działającą dotychczas koalicję antytytoniową, powołując Podlaski Wojewódzki Zespół ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018. Wolę wspólnych działań na rzecz zdrowia ludności regionu wyraziło 18 podmiotów:

 

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
 2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 4. Białostockie Centrum Onkologii
 5. Izba Celna w Białymstoku
 6. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
 8. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku
 9. Polskie Radio Białystok
 10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
 11. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Białystok
 12. ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
 13. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii
 14. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Płuc
 15. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 16. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 17. Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 18. Urząd Miejski w Białymstoku

 

Podpisanie porozumienia w sprawie ustanowienia koalicji antytytoniowej odbyło się 20 listopada 2014 roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia.

 

Szczegółowe informacje nt. inicjatyw realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. podlaskiego znajdują się w poszczególnych zakładkach w Menu Tematycznym.