Start Programy prozdrowotne Profilaktyka tytoniowa
Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w województwie podlaskim w 2013 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Siwak   
wtorek, 18 lutego 2014 14:45

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w województwie podlaskim w 2013 roku.

Program wojewódzki realizowano w oparciu o zadania zaplanowane do realizacji przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Krajowym Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2010 – 2013.

Realizacja zadania 1 czyli: Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania informacyjno-edukacyjne.

Realizacja zadania 3 czyli: Zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież poprzez realizację programów propagujących modę na niepalenie.

 

Realizacja zadania 8 czyli: Upowszechnianie programów edukacyjnych i interwencyjnych w zakładach pracy i placówkach użyteczności publicznej oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy antytytoniowej.

 

 

 

Obszary oddziaływań w województwie podlaskim w roku 2013.

 • GRUPY DOCELOWE
 • dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice,
 • uczniowie szkół podstawowych ich rodzice i nauczyciele
 • młodzież szkół gimnazjalnych ich rodzice i nauczyciele
 • studenci
 • pracownicy zakładów pracy i instytucji oraz ich klienci,
 • ogół społeczeństwa
  • RAMY CZASOWE: I XII 2013 r.

Koordynatorzy Programu

 • WOJEWÓDZKI: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
 • POWIATOWI: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie.

Partnerzy Programu

Poziom wojewódzki

 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 • Białostockie Centrum Onkologii,
 • Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
 • Straż Miejska w Białymstoku
 • Białostocki Teatr Lalek
 • redakcje lokalnych dzienników,
 • rozgłośnie radiowe, TVP Białystok,
 • Telewizja JARD
 • Portal: wrotapodlasia.pl

Poziom powiatowy

 • Urzędy Miejskie: w Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Mońkach, Goniądzu, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Sejnach, Sokółce, Zambrowie
 • Starostwa Powiatowe w : Bielsku Podlaskim, Łomży, Sejnach, Siemiatyczach, Zambrowie, Mońkach
 • Urzędy Gmin w: Sejnach, Siemiatyczach
 • Kuratorium Oświaty – Delegatura w Łomży,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i w Suwałkach
 • Suwalski Ośrodek Kultury, Sokólski Ośrodek Kultury, Kolneński Ośrodek Kultury,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Klub Kalina w Białymstoku,
 • Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Siemiatyczach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Straż Miejska w Białymstoku,
 • Straż Pożarna w Białymstoku, Suwałkach,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach,
 • Dworzec PKS w Suwałkach,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łomży
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Łomży
 • Centrum Katolickie w Łomży
 • Ośrodek Charytatywny w Ptakach
 • Zarząd Rejonowy PCK w Łomży
 • IFMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny Oddział Białystok
 • Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 • Komenda Miejska Policji w Łomży, Zambrowie
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Łomży
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży
 • Straż Miejska w Łomży, w Sokółce
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce
 • Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku.
 • Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 • Komenda Miejska Policji w Łomży,
 • Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łomży,
 • Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku,
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży,
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Hajnówce,
 • Poradnia Antynikotynowa w Suwałkach,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w : Mońkach, Goniądzu, Wysokiem Mazowieckiem
 • Portal e-monki.pl,
 • Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim,
 • Osiedlowy Dom Kultury w Bielsku Podlaskim,
 • Dom Kultury w Kolnie
 • Miejski Ośrodek Kultury w Mońkach,
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Bielsku Podlaskim, Sokółce,
 • Redakcja Gazety Współczesnej,
 • Redakcja Kuriera Porannego,
 • Radio Akadera w Białymstoku
 • MULTIMEDIA POLSKA S.A w Bielsku Podlaskim,
 • NZOZ „ Falmed” w Sejnach,
 • NZMSZ SZKOL - MED w Sokółce,
 • Poradnia Medycyny Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej
 • NZOZ Promed School w Białymstoku
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży
 • Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 • Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”
 • Kino ISKRA w Augustowie
 • Polska Izba Mleka,

 

 

STRATEGIE I METODY REALIZACJI

 

 • Zadania programowe kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców realizowane były na bazie przedszkoli poprzez uczestnictwo w programie pn. „Czyste powietrze wokół nas”. Realizacja zadań programowych zakładała ścisłą współpracę i współdziałanie wychowawców, rodziców i dzieci. W programie uczestniczyło 9233 dzieci i 6108 rodziców ze 190 placówek przedszkolnych.

 • Edukacja młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów realizowana była w ramach programu „Nie pal przy mnie proszę” (uczniowie klas I-III) i „Znajdź właściwe rozwiązanie” (klasy IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów). W programie „Nie pal przy mnie proszę” uczestniczyło 11750 uczniów i 5607 rodziców ze 156 szkół podstawowych, w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie” uczestniczyli uczniowie z 108 szkół podstawowych i 93 gimnazjów. Ogółem wzięło w nim udział 17038 uczniów i 5021 rodziców.

 • Edukacja studentów prowadzona była poprzez propagowanie mody na niepalenie w tematycznych audycjach studenckiego radia AKADERA, na imprezach studenckich przy współpracy z samorządami studenckimi , studentami zrzeszonymi w IFMSA Oddział w Białymstoku ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny) oraz studentami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • W środowisku pracy edukowano pracowników w oparciu o podręcznik „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego” oraz poprzez stały monitoring przestrzegania założeń Ustawy z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Do ogółu społeczeństwa docierano głównie poprzez : propagowanie ogólnokrajowych akcji prozdrowotnych „Światowego Dnia bez Tytoniu” „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, organizację imprez plenerowych, organizację wystaw, w których aktywnie uczestniczyło 184037 mieszkańców województwa podlaskiego. Prowadzono też kampanie informacyjne poprzez ogólnopolskie i lokalne środki przekazu prasę, radio, telewizję , Internet .
 • zadania kierowane do ogółu społeczeństwa realizowane były w porozumieniu i przy wsparciu lokalnych władz: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin przy współudziale innych lokalnych jednostek wspierających i współrealizujących zadania programowe.

 

 

Wszystkim koalicjantom , którzy przyczynili się do sprawnej i efektywnej realizacji Programu w województwie podlaskim serdecznie dziękujemy.


Koordynatorzy