Start Obsługa klienta Instrukcje poboru Materiał biologiczny do badań mikrobiologicznych
Materiał biologiczny do badań mikrobiologicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 lutego 2009 14:42

PRÓBKI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO NIE SĄ POBIERANE W WSSE W BIAŁYMSTOKU.

KAŻDA PRÓBKA DOSTARCZONA DO LABORATORIUM WSSE W BIAŁYMSTOKU MUSI BYĆ OZNAKOWANA:

 • IMIENIEM I NAZWISKIEM
 • DATĄ I GODZINĄ POBRANIA.

Każdy materiał biologiczny (krew, surowica, kał, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy) należy traktować jako potencjalnie ZAKAŹNY.

Próbki materiału biologicznego podczas ich przechowywania i transportu powinny być zabezpieczone w zamkniętych probówkach / pojemnikach / opakowaniach zbiorczych, bez możliwości otwarcia w celu dokonania zamiany.

BADANIA SEROLOGICZNE

Krew na badanie serologiczne pobiera się na czczo z żyły na skrzep do suchej, jałowej probówki w ilości około 4ml (od małych dzieci - ok. 2-3 ml). W szczelnie zakorkowanej probówce należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium, zapewniając temp. od + 2°C do + 8°C.

Płyn mózgowo-rdzeniowy do badań serologicznych pobiera się do suchej, jałowej probówki w ilości ok.1 ml. W szczelnie zakorkowanej probówce należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium, zapewniając temp. od + 2°C do + 8°C.

BADANIA WIRUSOLOGICZNE

Kał w kierunku izolacji wirusów należy pobrać szpatułką do probówki kałowej w ilości ok. 5-10g i szczelnie zamknąć. Próbki dostarczyć niezwłocznie do laboratorium.

Wymaz z gardła / nosa / odbytu należy pobrać do probówki z podłożem transportowym (np. PBS, roztwór soli fizjolog.).

Płyn mózgowo-rdzeniowy w kierunku izolacji wirusów należy pobrać w ilości około 1ml.

Pobrane próbki do badań wirusologicznych należy transportować w temp. od + 2°C do + 8°C.

Wymaz z gardła/nosa w kierunku grypy (badanie nadzorowe) należy pobrać do probówki z podłożem do transportu wirusów grypy (m.in. DMEM) i dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin w pozycji pionowej, do tego czasu przechowywać w temp. od +4°C do + 8°C.

BADANIA PARAZYTOLOGICZNE

Pobieranie próbki kału do badań parazytologicznych:

Naczynie do którego ma być oddany stolec przeznaczony do pobrania próbki powinno być dobrze umyte z użyciem środków czyszczących, wypłukane wodą i wyparzone wrzątkiem. Nie wolno pobierać próbek kału z ogólnodostępnych naczyń nocnych i misek sedesowych. Kał pobiera się do pojemnika, łyżeczką osadzoną na korku i umieszcza w pojemniku. Należy pobrać materiał z różnych miejsc świeżego kału w ilości ½ pojemnika kałowego. Próbkę kału dostarcza się do laboratorium w ciągu 3 godzin od pobrania.

 
Pobieranie wymazu metodą przylepca celofanowego w/g Grahama:
Wymaz okołoodbytniczy pobrać zaraz po przebudzeniu przed wypróżnieniem i myciem. Przylepiec celofanowy odkleić od szkiełka. Lepką stroną przylepca wymazać fałdy odbytnicze. Po pobraniu materiału przylepiec ponownie przykleić na szkiełko. Próbkę dostarcza się do laboratorium w dniu pobrania - (szkiełka do pobrania w laboratorium)
 
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE - NOSICIELSTWO POBIERANIE PRÓBKI KAŁU
 1. Naczynie, do którego ma być oddany stolec przeznaczony do pobrania próbki do badania powinno być uprzednio dobrze umyte i wyparzone wrzątkiem. Nie wolno pobierać próbek kału z ogólnodostępnych misek sedesowych.
 2. Próbkę kału należy pobrać tylko na łyżeczkę znajdującą się w pojemniku kałowym (pojemnik do pobrania w laboratorium)
 3. Pojemnik z próbką należy oznaczyć za pomocą nalepki podając imię i nazwisko, datę i godz. pobrania próbki.
 4. Pojemnik z próbką należy umieścić w opakowaniu foliowym.
 5. Do każdej próbki należy dołączyć wypełniony formularz zawierający niezbędne dane. Uwaga – nie wolno zawijać próbki w formularz.
 6. Próbkę dostarczyć niezwłocznie do laboratorium nie później niż w ciągu 2 godz. od pobrania.
 7. W przypadku, gdy próbka nie może zostać dostarczona do laboratorium w dniu pobrania należy próbkę pobierać na płyn konserwujący, lub pobrać wymaz z kału.

POBIERANIE WYMAZU Z PRÓBKI KAŁU

 1. Wymaz z próbki kału pobiera się jałową wymazówką (do pobrania w laboratorium) poprzez kilkukrotne obrócenie w materiale kałowym, a następnie umieszczenie w probówce z podłożem transportowym
 2. Probówkę z próbką należy oznaczyć za pomocą nalepki podając imię i nazwisko, datę i godz. pobrania próbki.
 3. Próbki wymazów należy przechować w temp. 5±3oC i dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godz. od pobrania. Jałowe pojemniki, szkiełka z przylepcem celofanowym są do pobrania w pokoju nr 2 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku